dinsdag 4 mei 2021

Oed (oud)

'n Oede zage - een vrouw die nogal wat kan zeuren of zagen.

'n Oede doze - een oude vrouw.

En oedstrieder - een oud-strijder.

Oede van dag'n - bejaarde mensen.

Olles bie 't oede loaten - alles bij het oude laten, niets veranderen.